O nas

Szkółka powstała w 1999 roku. Produkujemy głównie trawy ozdobne, szczególnie: Miscanthus, Panicum, Pennisetum, Molinia, Calamagrostis oraz szczepione rośliny iglaste. W ofercie znajdują się oryginalne i ciekawe odmiany traw ozdobnych w pojemnikach i sadzonek do dalszej produkcji, a także iglaków szczepionych z gruntu i w pojemnikach. Co roku nasz asortyment wzbogacany jest o nowości. W szkółce odbywa się selekcja i hodowla odmian własnych, które z wielkimi sukcesami wprowadzamy na rynek. Odmiany te cieszą się uznaniem na krajowych oraz międzynarodowych wystawach ogrodniczych. Nasza praca to również nasze hobby.

Wydaliśmy także album poświęcony miskantom „ Miskanty giganty wśród traw” autorstwa Artura Maja z córką Alicją Maj.

Szkółka zajmuje powierzchnię około 14 ha, w tym ogrody pokazowe i kolekcje traw 3 ha. Są to uprawy pod foliami, w gruncie i w pojemnikach. Naszymi odbiorcami są sklepy i centra ogrodnicze, architekci krajobrazu i szkółki roślin, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Klientów detalicznych obsługujemy w Centrum Ogrodniczym Daglezja na Zielonej: Ryki, ul. Zielona 39
Odbiorców hurtowych obsługujemy w Punkcie sprzedaży hurtowej: Ryki, ul. Okopowa 60

Godziny Otwarcia Szkółki:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00; sobota: 8.00-13.00 (w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym)
Telefon: +48 604 070 647
E-mail: biuro@daglezjaryki.pl

The nursery was established in 1999. We mainly produce ornamental grasses, in particular: Miscanthus, Panicum, Pennisetum, Molinia, Calamagrostis and grafted conifers. We offer original and interesting varieties of ornamental grasses in containers and seedlings for further production, as well as conifers grafted in the ground and in containers. Every year we enrich our range with new products. In the nursery we select and cultivate our own varieties, which we successfully introduce to the market. These varieties enjoy the recognition at national and international horticultural exhibitions. Our work is also our hobby.

We have also published an album devoted to miscanthus ‘Miscanthus giants among the grasses’ by Artur Maj and his daughter Alicja Maj.

The nursery covers an area of approximately 14 hectares, including show gardens and grass collections of 3 hectares. Cultivation takes place under foil, in the ground and in containers. Our customers are shops and garden centres, landscape architects and plant nurseries, both domestic and foreign.

We serve our retail customers from the Daglezja na Zielonej Garden Centre in: Ryki, at ul. Zielona 39
We serve our wholesale customers from the Wholesale Point in: Ryki, at ul. Okopowa 60

Nursery Opening Hours:
Monday – Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m; Saturday: 8.00 a.m. - 1.00 p.m. (at other times by prior phone arrangement)
Telephone: +48 604 070 647
E-mail: biuro@daglezjaryki.pl