Betula pendula - Simone

Brzoza brodawkowata - Simone

Brzoza charakteryzująca się nietypowym dla gatunku pokrojem. Korona o kształcie szerokiego wrzeciona, gałęzie wzniesione są do góry, nie opadając. Wzrost nieco wolniejszy niż dla gatunku. Liście zielone. Kora ozdobna, w biało-czarne cętki, łuszcząca się. 


Wymagania typowe dla gatunku.