O ogrodach

W 1998 roku zrodziła się myśl o założeniu ogrodu i nastąpiły pierwsze nasadzenia. Na początku miał to być ozdobny ogród przydomowy. Sprowadzając rośliny do naszego ogrodu, szczególnie ulegliśmy urokowi sosen, świerków i jodeł. W krótkim czasie udało nam się stworzyć kolekcję oryginalnych iglaków. Urzekło nas ich piękno charakteryzujące się różnorodnością form, szeroką paletą barw i subtelną budową igieł. Jednocześnie poszukiwaliśmy roślin, które będą się komponowały z iglakami i nadawały lekkości w wyglądzie ogrodu. Zainteresowaliśmy się trawami ozdobnymi, a w szczególności miskantami chińskimi. Obecnie posiadamy jedną z największych na świecie kolekcji miskantów, której w 2016 roku Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przyznało status “Kolekcji Narodowej Rodzaju MISCANTHUS”. Stale poszerzamy naszą kolekcję o coraz to nowe odmiany. Kolekcjonujemy także inne trawy ozdobne, m.in. Pennisetum, Calamagrostis, Panicum, Molinia i wiele innych. Ogród składa się z wielu zakątków, na które składają się: ogród z nasadzeniami roślin iglastych, ogród cienisty, preriowy, kwiatowy. Łącznie nasze ogrody zajmują około 3 ha powierzchni.

Ogrody przy ulicy Zielonej 39 w Rykach otwarte są codziennie od maja do października w godzinach pracy centrum ogrodniczego.

Od 2021 roku udostępniamy do zwiedzania także najnowszą kolekcję traw, znajdującą się przy ul. Okopowej 60 na terenie szkółki. Kolekcja czynna jest dwa razy w tygodniu: w piątek i sobotę w godzinach 9:00-15:00.

   

   

Ogrody udostępniamy do zwiedzania, wejście jest płatne.

Rok 2020 to rok premiery wydawnictwa poświęconego miskantom „Miskanty giganty wśród traw” autorstwa Artura Maja z córką Alicją Maj.

I tak nasze skryte marzenia stały się rzeczywistością, by uroda ogrodu cieszyła nie tylko nasze oczy, ale poprzez udostępnienie ogrodu dla zainteresowanych, wszyscy mogli czerpać inspiracje do tworzenia swoich przydomowych ogrodów i wzbogacać wiedzę o ciekawe odmiany roślin ozdobnych. Zróżnicowane kompozycje nadają ogrodowi swoisty kształt i urok o każdej porze roku.

Zapraszamy na organizowane cyklicznie imprezy :
– w każdy trzeci weekend czerwca - "Dzień Otwarty Ogrodu ”
– w każdy trzeci weekend września - “Jesienne Barwy Traw”
– a także na prowadzone warsztaty florystyczne dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Więcej informacji w zakładce 'Wydarzenia'.

 

The first thoughts of establishing a garden were born in 1998, followed then by the first plantings. In the beginning it was supposed to be a decorative home garden. While choosing plants for our garden, we were especially charmed by pines, spruces and firs. In a short time we managed to create an original collection of conifers. We were captivated by their beauty, characterized by their variety of forms, the wide palette of colours and the subtle structure of the needles. At the same time, we were looking for plants that would match the conifers and add a certain lightness to the appearance of the garden. We took an interest in ornamental grasses, especially Chinese miscanthus. Currently, we have one of the world's largest collections of miscanthus, which in 2016 was awarded the status of ‘National Collection of the MISCANTHUS Genre’ by the Polish Dendrology Society. We are constantly expanding our collection with ever more new varieties. We also collect other ornamental grasses, such as: Pennisetum, Calamagrostis, Panicum, Molinia and many others. The garden features many specialised areas, including: a garden with coniferous plants, a shady garden, a prairie garden, and a flower garden. In total, our gardens cover an area of about 3 hectares.

Since 2021 we have made a new collection of grass available for visitors, located at ul. Okopowa 60, within the nursery. The collection is open twice a week: on Friday and Saturday, 9:00 a.m. to 3:00 p.m.

The gardens are open to the public, and admission is charged.

In 2020 we had the premiere of a publication dedicated to miscanthus, ‘Miscanthus giants among the grasses’ by Artur Maj and his daughter Alicja Maj.

In this way our secret dreams have become a reality, so that the beauty of the garden not only pleases our eyes, but also those of everyone who is interested, allowing them to draw inspiration, to create their home gardens and enrich their knowledge with interesting varieties of ornamental plants. Diversified compositions give a garden its specific shape and charm, at any time of the year.

Come and see our regular events:
– every third weekend in June – ‘Open Days of the Garden’
– every third weekend in September – ‘Autumn Grass Colours ’
– and also the floral workshops for children and adults, and educational activities for children and adolescents.