Stipa pulcherrima

Ostnica powabna

Występuje od Francji po Syberię i Iran. W Polsce spotykana niezwykle rzadko. Występuje m.in. nad
dolną Odrą. Spotykana na murawach kserotermicznych oraz na żyznych glebach gliniastych.


Okazała trawa ozdobna do około 60-100 cm wysokości. Liście do około 3 mm szerokości, nitkowate.
Kwitnie w maju i czerwcu. Plewy z ością mają nawet do 6-8 cm długości. Oś plewki dolnej silnie
owłosiona, może mieć ponad 40 cm długości. Wytwarza liczne ziarniaki, jednak słabo kiełkuje.


Preferuje gleby suche. Wymaga stanowisk w pełni słonecznych.
Autorami i właścicielami Vademecum traw publikowanego w Internecie pod adresem http://daglezjaryki.pl są Alicja Maj i Artur Maj, którzy zastrzegają sobie wszelkie prawa autorskie do tego dzieła. Kopiowanie zdjęć i opisów bez ich zgody jest przestępstwem. W przypadku chęci użycia zdjęć lub tekstu prosimy o kontakt.